Overzicht

Snelle zelftest voor detectie van C-reactief proteïne (bacteriële infectie of ontsteking) in bloed.

C-Reactive Protein (CRP) is een niet-specifieke marker die voornamelijk door de lever wordt geproduceerd en wordt gebruikt om bacteriële infectieziekten en ontstekingsstoornissen te diagnosticeren. CRP is een zeer gevoelige en snel zichtbare indicator die daarom nuttig kan zijn bij het bepalen van een antibioticumbehandeling. Afhankelijk van de CRP-concentratie verschijnen er verschillende lijnen die een semikwantitatieve interpretatie van het testresultaat mogelijk maken. Bij gezonde patiënten is de CRP-concentratie lager dan 8mg/L, terwijl het concentratieniveau hoger kan zijn dan 100mg/L in het geval van een ernstige infectie of tijdens een ontstekingsproces. Tussenliggende niveaus, tussen 8 en 100 mg/l, komen voor bij min of meer milde virale of bacteriële infecties die gemakkelijk kunnen worden overwonnen door een geschikte behandeling in opdracht van uw arts.

Voor wie is de test?

CRP-Screen is voor personen die de aanwezigheid van een virale of bacteriële infectie willen vaststellen.

Hoe te gebruiken

1. Maak het testapparaat, de pipet en de druppelflacon met verdunningsmiddel klaar. Haal ze uit het beschermende zakje (scheur bij de inkeping). Verwijder de schroefdop van de verdunningsdruppelflacon en laat deze in de buurt staan.

2. Maak het topje van de middelvinger of ringvinger schoon met watten bevochtigd met alcohol. Druk het lancet stevig tegen de zijkant van de eerder gereinigde vinger en druk op de vrijgaveknop.

3. Breng de plastic pipet met het bloedmonster in contact zonder op de bol te drukken. Het volbloed migreert in de pipet door capillariteit naar de lijn die op de pipet is aangegeven. Plaats het verzamelde volbloedmonster in de geopende druppelflacon met verdunningsmiddel door op de pipet te drukken.

4. Breek het uiteinde van het druppelflesje af en doe langzaam precies 4 druppels in de monsteropening van het apparaat met een interval van 2-3 seconden tussen elke druppel. Lees het resultaat na 5 minuten af. Interpreteer niet na 10 minuten.

Hulp nodig bij je test?

Probeer onze testhulp

Ik wil hulp bij mijn test

Resultaten en aanbevelingen

Analyseren

Resultaat

Samenvatting

De test is negatief
CRP-niveau lager dan 8 mg/L : Er verschijnen slechts twee lijnen (geen lijn onder de markering T (Test)). Dit resultaat betekent dat er geen infectie of ontsteking is.
Test is positief
CRP-niveau tussen 8 en 40mg/L: Er verschijnen drie gekleurde lijnen in het venster, maar de intensiteit van de lijn onder de T-markering is zwakker dan de intensiteit van de twee andere lijnen. Dit resultaat betekent dat er mogelijk een virale infectie op komst is. U moet uw arts raadplegen
Test is positief
CRP-niveau tussen 40 en 100mg/L: Er verschijnen drie gekleurde lijnen in het venster en de intensiteit van de 3 lijnen is min of meer gelijk. Dit resultaat betekent dat er een virale of bacteriële infectie op komst is. U moet uw arts raadplegen.
Test is positief
CRP-niveau hoger dan 100mg/L: Er verschijnen drie gekleurde lijnen in het venster, maar de kleurintensiteit van de lijnen onder de T- en C-markeringen is sterker dan de kleurintensiteit van de middelste lijn. Bij een zeer hoge CRP-concentratie kan de middelste lijn zelfs verdwijnen. Dit resultaat betekent dat er een ernstige bacteriële infectie op komst is. U moet dringend uw arts raadplegen.
Ongeldig resultaat
Niet geldig resultaat. Als er geen streep verschijnt onder de markering C (Controle), is het niet mogelijk om de test te interpreteren; deze moet als ongeldig worden beschouwd, zelfs als er een gekleurde streep zichtbaar is onder de markering T (Test) en/of als de middelste streep verschijnt. In dit geval wordt aanbevolen om de test te herhalen met een nieuw CRP-Screen-apparaat en een nieuw bloedmonster.

Vragen en antwoorden

Hoe werkt CRP-Screen®?

Als CRP in het monster aanwezig is, zal het een interactie aangaan met de antilichamen tegen CRP en met het CRP-antigeen in de test, waardoor verschillende lijnen ontstaan die een semi-kwantitatieve meting van de CRP-concentratie in het bloedmonster mogelijk maken (< 8 tot > 100mg/L bepaald ten opzichte van de W.H.O.* referentie). Een controlelijn die het teveel aan reagens vastlegt, verschijnt als een gekleurde lijn onder de C-markering van de cassette.

*Wereldgezondheidsorganisatie.

De CRP-Screen® test moet worden uitgevoerd bij acute infectiesymptomen zoals koorts, koorts, hoofdpijn of zwakte. De test kan op elk moment van de dag worden uitgevoerd.

De resultaten zijn nauwkeurig zolang de instructies zorgvuldig worden opgevolgd.

Het resultaat kan echter onjuist zijn als de CRP-Screen® test nat wordt voordat de test wordt uitgevoerd of als de hoeveelheid verdund bloed die in de monsteropening is aangebracht niet voldoende is. Met de plastic pipet in de doos kan worden gecontroleerd of het verzamelde bloedvolume correct is en correct is verdund in de druppelflacon met verdunningsmiddel.

De kleurintensiteit van de lijnen is belangrijk om het testresultaat te interpreteren. Raadpleeg daarom de afbeeldingen en instructies in paragraaf “Resultaatinterpretatie”.

Als deze regel verschijnt, betekent dit alleen dat de test goed is uitgevoerd.

Als ik het resultaat na 10 minuten aflees, is het resultaat dan betrouwbaar?

Nee. Het resultaat moet binnen 10 minuten worden afgelezen. Het resultaat is betrouwbaar tot 10 minuten, maar kan beter 5 minuten na het toevoegen van het monster worden afgelezen.

Als het resultaat positief is als de CRP hoger is dan 8mg/L, raadpleeg dan de interpretatie van het resultaat en informeer uw arts zo snel mogelijk omdat een antibioticabehandeling dringend nodig kan zijn.
Als het resultaat negatief is wanneer de CRP lager is dan 8mg/L, betekent dit dat er geen bacteriële of virale infectie op komst is. Als de symptomen echter aanhouden, is het aan te raden om je arts te raadplegen.

De CRP-Screen test is nauwkeurig en wordt al meer dan 10 jaar gebruikt door professionals in het veld (ziekenhuizen, laboratoria…). Evaluatierapporten tonen een algemene overeenkomst van meer dan 98,94% [93,85 – 100**] met referentiemethoden. Hoewel deze test betrouwbaar is, kunnen vals-positieve of vals-negatieve resultaten worden verkregen.

** CI 95%: 95% Betrouwbaarheidsinterval