Liver-Screen

Overzicht

Snelle zelftest voor het bepalen van de fysiologische toestand van de lever in bloed.

De lever is een essentieel orgaan van het menselijk lichaam en speelt een cruciale rol in de gezondheid. Het helpt bij de assimilatie van voedsel, het ontgiften van het bloed, de synthese van eiwitten en de opslag van energie.

Bij een leverprobleem treden een aantal symptomen op, zoals de productie van donkere urine, verkleurde ontlasting, gebrek aan eetlust, geel worden van het oogwit of de huid (geelzucht). Andere symptomen kunnen zijn zwelling van de buik, een gevoel van zwakte of extreme vermoeidheid. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor deze leveraandoeningen, waaronder hepatitis, de bijwerkingen van bepaalde medicijnen, cirrose door alcoholmisbruik en overgewicht, vooral bij diabetes of hoge bloeddruk.

Er kunnen verschillende diagnostische tests met betrekking tot de leverfunctie worden uitgevoerd, maar de meest gebruikte tests zijn het meten van de activiteit van de transaminase-enzymen (ALAT en ASAT). Deze enzymen worden door de lever in het bloed vrijgegeven in geval van disfunctie of de ontwikkeling van een ziekte.

LIVER-Screen® is een snelle immunodiagnostische test die wordt gebruikt om een toename in de activiteit van transaminasen (ALAT en ASAT) op te sporen uit een capillair bloedmonster dat uit de vingertop wordt verkregen. De test wordt geleverd in de vorm van een cassette met een strip met twee verschillende zones voor de detectie van transaminasen (rood indien positief) en een controlezone (blauw).

Voor wie is de test?

Voor personen die willen bepalen of hun transaminasespiegel in het bloed binnen het normale bereik ligt of hoger is dan de vastgestelde norm.

Hoe te gebruiken

1. Maak het testapparaat, de pipet en de druppelflacon met verdunningsmiddel klaar. Haal ze uit het beschermende zakje (scheur bij de inkeping. Verwijder de schroefdop van de verdunningsdruppelflacon en laat deze in de buurt).

2. Maak het topje van de middelvinger of ringvinger schoon met watten bevochtigd met alcohol. Druk het lancet stevig tegen de zijkant van de eerder gereinigde vinger en druk op de vrijgaveknop.

3. Breng de plastic pipet met het bloedmonster in contact zonder op de bol te drukken. Het volbloed migreert in de pipet door capillariteit naar de lijn die op de pipet is aangegeven.

4. Doseer het bloed in de monsteropening van de cassette door de bol van de pipet omlaag te drukken. Wacht 30-40 seconden tot het bloed is opgenomen. Schroef de blauwe dop van het druppelflesje en houd de witte dop op zijn plaats. Voeg 4 druppels verdunningsmiddel toe aan de well, met een tussenruimte van 2-3 seconden. Lees het resultaat na 10 minuten af. Niet interpreteren na 15 minuten.

Hulp nodig bij je test?

Probeer onze testhulp

Ik wil hulp bij mijn test

Resultaten en aanbevelingen

Analyseren

Resultaat

Samenvatting

De test is positief
Er verschijnen een of twee roodgekleurde lijnen, naast de blauwe lijn (C), in het afleesgebied (T) zoals weergegeven in de drie diagrammen rechts. Dit resultaat betekent dat het niveau van één of beide transaminasen hoger is dan normaal (80 IE/L) en dat je je huisarts moet raadplegen.
Test is negatief
Er verschijnt een enkele blauw gekleurde lijn in het meetvenster onder de C (Controle) markering. Dit betekent dat het transaminasespiegel normaal is en dat de lever goed functioneert.
Ongeldig resultaat
Als er geen blauwe lijn verschijnt in het controlegebied (C), ongeacht het aantal lijnen dat zich onder de leesmarkering (T) vormt, is de test ongeldig. In dit geval kan de test niet worden geïnterpreteerd en moet deze als ongeldig worden beschouwd. Het wordt aanbevolen om de test te herhalen met een nieuwe LIVER- Screen cassette en een vers bloedmonster.

Vragen en antwoorden

Hoe werkt de LIVER-Screen® test?

In het geval van een leverprobleem, transaminases (ALAT en/of ASAT) van levercellen in de bloedbaan terechtkomen. De LIVER-Screen® sneltest detecteert deze transaminasen met behulp van specifieke immunologische reagentia wanneer de activiteitsniveau van de twee enzymen hoger is dan 80 IE/L volgens de internationale referentiemethode *I.F.C.C. De LIVER-Screen® snelle test maakt gebruik van een paar antilichamen specifiek voor transaminasen (ALAT en/of ASAT) die één of twee gekleurde lijnen produceren, onder de T-markering op de cassette, in bij een abnormale concentratie van transaminasen. Een controlelijn overtollig reagens vastleggen onder de C-markerin

* Internationale Federatie voor Klinische Chemie.

In het geval van leverdisfunctie kunnen een aantal symptomen optreden, zoals als donkere urine, verkleurde ontlasting, verlies van eetlust, geelachtige verkleuring van het wit van de ogen of de huid, zwelling van de buik, een gevoel zwakte of extreme vermoeidheid. In deze gevallen is een LIVER-Screen® test aanbevolen. De test kan op elk moment van de dag worden uitgevoerd.
De resultaten zijn nauwkeurig zolang de gebruiksaanwijzing zorgvuldig wordt opgevolgd. gevolgd. Het resultaat kan echter onnauwkeurig zijn als de LIVER-Screen® -test nat is. voor gebruik of als de verkeerde hoeveelheid bloed in de testopening is geplaatst. De plastic pipet die in de doos is meegeleverd, kan worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de juiste volume bloed wordt afgenomen.
De LIVER-Screen® test moet als positief worden beschouwd als een of twee rode lijnen, die corresponderen met elke transaminase (ALAT en ASAT), verschijnen naast de blauwe lijn. Leverproblemen kunnen leiden tot een verhoging van de concentratie van een enkele transaminase.
Het verschijnen van de blauwe lijn betekent gewoon dat de test heeft gewerkt correct.
Nee. Het resultaat moet binnen 10 minuten na het toevoegen van de verdunner worden afgelezen. De Het resultaat is tot 15 minuten betrouwbaar.
Als het resultaat positief is, betekent dit dat het niveau van ALAT en/of ASAT transaminasen in het bloed hoger is dan normaal (80 IE/L) en dat je moet je absoluut je huisarts raadplegen en hem/haar de resultaten van deze test. Je arts zal dan beslissen welke verdere tests moeten worden uitgevoerd. Hoewel Het bepalen van ALT- en ASAT-waarden is nuttig bij het diagnosticeren van leveraandoeningen, maar het kan gelijktijdig worden uitgevoerd met het meten van de activiteitsniveaus van andere lever enzymen (alkalische fosfatase, lactaatdehydrogenase, gamma-glutamyl transferase, enz.) en de concentratieniveaus van andere bloedparameters zoals ureum, creatinine of bilirubine. Verhoogde transaminaseactiviteit kan verband houden met andere aandoeningen of afwijkingen (bijv. intensief sporten, overgewicht, enz.). Alleen een arts kan een diagnose stellen na bevestiging van deze resultaten met een klinisch onderzoek en de resultaten van aanvullend testen.
Als het resultaat negatief is, betekent dit dat het niveau van ALAT en/of ASAT transaminasen normaal is en lager is dan 80 IE/L. Als de symptomen echter aanhouden, moet u uw huisarts raadplegen

Onderzoeken uitgevoerd met de LIVER-Screen® test tonen een correlatie aan van 89,2%. [84,8 – 92,7%]** met de referentiemethode in de klinische chemie. Ondanks de betrouwbaarheid van deze test, zijn vals-positieve of vals-negatieve resultaten mogelijk.

**95% CI: 95% betrouwbaarheidsinterval