Overzicht

Snelle zelftest voor detectie van bloed in de ontlasting (geassocieerd met darmkanker)

Hemoglobine, een essentieel eiwit in rode bloedcellen, is cruciaal voor zuurstoftransport door het hele lichaam. Bij het testen van ontlastingsbloed wordt hemoglobine belangrijker omdat bloedingen in het maagdarmkanaal kunnen leiden tot de aanwezigheid van hemoglobine in de ontlasting. Ontlastingsbloed, een mogelijke indicator van verschillende maagdarmstoornissen, kan moeilijk op te sporen zijn vanwege de stille symptomen. Visueel onderzoek alleen kan tekortschieten, waardoor de identificatie van bloed in de ontlasting essentieel is voor het onthullen van onderliggende maagdarmproblemen. Regelmatige screening op occult bloed in de ontlasting wordt aanbevolen, vooral vanaf de leeftijd van 45 jaar, voor vroegtijdige opsporing. Poly-Check, een immunologische sneltest die specifiek is voor het detecteren van hemoglobine in ontlasting, onderscheidt zich door het elimineren van de noodzaak voor dieetbeperkingen die gebruikelijk zijn bij guaiac-tests. Poly-Check erkent dat poliepen met tussenpozen kunnen bloeden en pleit voor een driedaagse opeenvolgende afname van ontlasting, waardoor de kans op detectie van met tussenpozen bloeden toeneemt en er betrouwbaardere informatie voor de veiligheid van de patiënt wordt verkregen.

Voor wie is de test?

Voor personen die de aan- of afwezigheid van occult bloed in ontlasting willen bepalen.

Hoe te gebruiken

Monsterafname (eerste, tweede en derde dag):

1. Was elke dag de handen en verzamel de uitwerpselen op een aparte papierstrook.
2. Dompel de punt van het flesje in de feces en vermijd een teveel voor nauwkeurige resultaten.
3. Sluit het flesje goed af, schud het om het monster in suspensie te brengen en bewaar het in de koelkast.
4. Gooi de papierstrook weg in het toilet.

Realisatie test (na 3 dagen verzamelperiode):

1. Scheur het zakje open, verwijder het apparaat en laat de flacon op kamertemperatuur komen.
2. Breek het paarse uiteinde en plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
3. Voeg precies vijf druppels van het extract toe aan het monsterputje.
4. Lees het resultaat na 10 minuten af en vermijd interpretatie na 15 minuten.

Hulp nodig bij je test?
Probeer onze testhulp

Ik wil hulp bij mijn test

Resultaten en aanbevelingen

Analyseren

Resultaat

Samenvatting

  De test is positief

Er verschijnen twee gekleurde lijnen in het venster onder de markeringen T (Test) en C (Controle). De intensiteit van de lijn T kan duidelijker zijn dan de intensiteit van de lijn C. Dit resultaat betekent dat er bloed in de ontlasting aanwezig is en dat je een arts moet raadplegen.

 Test is negatief

Er verschijnt slechts één gekleurde lijn onder de markering C (Controle). Dit resultaat betekent dat er geen bloed aantoonbaar is in het fecesmonster.

 Ongeldig resultaat
Er verschijnt geen streep onder de markering C. In dit geval is het niet mogelijk de test te interpreteren en moet deze als ongeldig worden beschouwd. Het wordt aanbevolen om de test te herhalen met een nieuwe Poly-Check® test en een vers fecesmonster.
 

Vragen en antwoorden

Hoe werkt Poly-Check®?

Maag-darm laesies bloeden vaak. Het bloed kan worden opgespoord specifiek door Poly-Check® in de feces wanneer de concentratie hoger is dan 10 ng/mL. De aanwezigheid van bloed kan verschillende oorzaken hebben: zweren, aambeien, darmkanker. De kans op intermitterende bloedingen naar wordt verhoogd door de procedure voor het verzamelen van monsters over 3 werkdagen. Poly-Check® test maakt gebruik van een paar antilichamen die specifiek menselijke hemoglobine door een gekleurde teststreep onder de T-markering van de cassette te produceren. Een controlelijn die de overmaat aan reagens vastlegt, verschijnt als een gekleurde lijn onder de C-markering van de cassette. Als beide lijnen verschijnen, geeft de test aan dat het niveau van hemoglobine is hoger dan normaal (> 10 ng/mL bepaald tegen gezuiverde menselijk hemoglobine materiaal). Deze procedure zorgt voor een nauwkeuriger testresultaat voor de patiënt, vooral bij vroege stadia van ziekten en dus een grotere kans om ze te genezen.

De Poly-Check® test kan op elk moment van de dag worden uitgevoerd tijdens een darmtransit.

De resultaten zijn nauwkeurig als de instructies zorgvuldig worden opgevolgd. Toch kan het resultaat vervalst worden als de Poly-Check® test nat wordt voor de test. het uitvoeren of verzamelen van ontlasting niet correct is uitgevoerd of als het monster besmet is met bloed van een andere oorsprong dan feces (snijwonden, aambeien, menstruatie enz…) of als er een onjuist aantal druppels in de monsterbuis is gedaan.

De kleur en intensiteit van de lijnen zijn niet van belang voor het resultaat interpretatie. De lijnen mogen alleen homogeen en vol zijn.

Als deze regel verschijnt, betekent dit alleen dat de test correct is uitgevoerd en dat het testresultaat geldig is, maar het speelt geen rol bij de interpretatie van het resultaat.

Nee. De test moet worden afgelezen na 10 minuten en voor 15 minuten nadat je het extract toegevoegd. De resultaten zijn betrouwbaar tot 15 minuten.

Als het resultaat positief is, betekent dit dat er bloed in de ontlasting is gevonden. monster en dat je een arts moet raadplegen om de testresultaten te laten zien. Vervolgens wordt de De dokter zal beslissen wat je moet doen.

Als het resultaat negatief is, betekent dit dat de test geen bloed in de ontlasting kon aantonen. steekproef. Voor de patiënten van 45 jaar en ouder of met familieleden die lijden aan darmkanker, wordt aangeraden een test uit te voeren elk jaar.

De Poly-Check® test is nauwkeurig en wordt al meer dan 10 jaar gebruikt door professionals in het veld. Evaluatierapporten laten een algemene overeenkomst zien van ten minste 93% ([86,78 – 97,17*]). met verschillende referentiemethoden. Hoewel deze test betrouwbaar is, kunnen vals-positieve of kunnen fout-negatieve resultaten worden verkregen.
*CI 95%: 95% betrouwbaarheidsinterval