Prosta-Check

Overzicht

Snelle zelftest voor de detectie van PSA (Prostaat Specifiek Antigeen) in bloed

Bij de mens wordt het prostaatantigeen (PSA) afgescheiden door de prostaat. Het prostaatantigeenniveau geeft informatie over de fysiologische toestand van de prostaat. Zo kunnen niveaus boven de norm wijzen op pathologie van de prostaat (goedaardige hypertrofie, prostatitis, kanker, enz.). De PSA-test kan minstens één keer per jaar worden uitgevoerd bij mannen ouder dan 50 jaar of met een familiegeschiedenis van prostaatproblemen.

In het geval van prostaatproblemen kunnen door vroegtijdige screening de genezingskansen aanzienlijk worden vergroot.

Voor wie is de test?

Voor personen die willen weten of hun prostaat-specifiek antigeenniveau binnen het normale bereik valt of de vastgestelde norm overschrijdt.

Hoe te gebruiken

1. Maak het testapparaat, de pipet en de druppelflacon met verdunningsmiddel klaar. Haal ze uit het beschermende zakje (scheur bij de inkeping. Verwijder de schroefdop van de verdunningsdruppelflacon en laat deze in de buurt).

2. Maak het topje van de middelvinger of ringvinger schoon met watten bevochtigd met alcohol. Druk het lancet stevig tegen de zijkant van de eerder gereinigde vinger en druk op de vrijgaveknop.

3. Breng de plastic pipet met het bloedmonster in contact zonder op de bol te drukken. Het volbloed migreert in de pipet door capillariteit naar de lijn die op de pipet is aangegeven.

4. Doseer het bloed in de monsteropening van de cassette door de bol van de pipet naar beneden te drukken. Wacht 30-40 seconden tot het bloed is opgenomen. Schroef de blauwe dop van het druppelflesje en houd de witte dop op zijn plaats. Voeg 4 druppels verdunningsmiddel toe aan de well, met een tussenruimte van 2-3 seconden. Lees het resultaat na 10 minuten af. Niet interpreteren na 15 minuten.

Hulp nodig bij je test?

Probeer onze testhulp

Ik wil hulp bij mijn test

Resultaten en aanbevelingen

Analyseren

Resultaat

Samenvatting

De test is positief
Er verschijnen twee gekleurde lijnen in hetonder de markeringen T (Test) en C (Controle). Deintensiteit van de T-lijn kan duidelijker zijn dan de intensiteit van de C-lijn.van de C-lijn. Dit resultaat betekent dat het prostaatprostaatspecifiek antigeenniveau hoger is dan de norm en datu een arts moet raadplegen.
Test is negatief
Er verschijnt slechts één gekleurde lijnonder de markering C (Controle). Dit betekent dat hetprostaatspecifiek antigeenniveau normaal is.
Ongeldig resultaat
Er verschijnt geen streepje of een gekleurd streepjeverschijnt onder de T-markering (Test) zonder enige lijn onder de C-markering.de C-markering. In dit geval is het niet mogelijk om de test te interpreteren.de test, die als ongeldig moet worden beschouwd. Het isaanbevolen om de test te herhalen met een nieuwe PROSTACheck® en een nieuw bloedmonster.

Vragen en antwoorden

Hoe werkt PROSTA-Check®?

Prostaatspecifiek antigeen is een eiwit dat in sperma wordt uitgescheiden door de prostaat. Een deel van dit eiwit wordt in het bloed gevonden. Het PSA-gehalte in het bloed laat een schatting van de fysiologische toestand van de prostaat. Een waarde hoger dan de norm wijst op prostaathypertrofie. Deze hypertrofie kan goedaardig zijn, kan te wijten zijn aan prostatitis of kankerachtig kunnen zijn in het geval van adenocarcinoom. Screening op prostaatpathologie is voor mannen ouder dan 50 jaar en wordt uitgevoerd tot tot 75 jaar. De PROSTA-Check® test maakt gebruik van een aantal antilichamen die specifiek het volgende detecteren PSA door een gekleurde teststreep te produceren onder de T-markering op de cassette. Een controlelijn die overtollige antilichamen vangt, verschijnt als een gekleurde lijn onder de C-markering op de cassette. Met de PROSTA-Check® test kan men een hoge bloedspiegel bepalen, boven 4 ng/mL (bepaald ten opzichte van W.H.O.* referentie), van prostaatspecifieke antigeen waarschijnlijk goedaardige of kwaadaardige prostaathypertrofie vertoont.

*Wereldgezondheidsorganisatie

De PROSTA-Check® test kan op elk moment van de dag worden uitgevoerd. In de volgende gevallen wordt echter aanbevolen om te wachten tot de aangegeven tijd voordat je de test gebruikt, om vals-positieve resultaten te voorkomen: wachttijd

  • Fietsen/Ergometrie 24 uur
  • Ejaculatie 24 uur
  • Prostaatmassage 2-3 dagen
  • Transrectale echo 2-3 dagen
  • Cystoscopie 1 week
  • Prostaat transurethrale resectie / biopsie 4-6 weken
De resultaten zijn nauwkeurig zolang de instructies zorgvuldig worden opgevolgd. Desondanks kan het resultaat onjuist zijn als de PROSTA-Check® test nat is voordat de test wordt uitgevoerd of als de hoeveelheid bloed in het monster is niet correct. De plastic pipet in de doos zorgt ervoor dat de opgevangen bloedvolume correct is.
De kleur en intensiteit van de lijnen zijn niet van belang voor het resultaat interpretatie. De lijnen mogen alleen homogeen en volledig zijn. De test moet als positief worden beschouwd, ongeacht de kleurintensiteit van de testlijn (T), zelfs zwak.
Als deze regel verschijnt, betekent dit alleen dat de test goed is uitgevoerd. Als ik het resultaat na 15 minuten aflees, is het resultaat dan betrouwbaar? Nee. De test moet binnen 10 minuten na het toevoegen van de verdunner worden afgelezen. De resultaten zijn betrouwbaar tot 15 minuten.
Als het resultaat positief is, betekent dit dat het PSA-gehalte in je bloed hoger is dan de norm (4 ng/mL) en dat je een arts moet raadplegen om Laat hem de testresultaten zien. Daarna zal de arts beslissen wat je moet doen.
Als het resultaat negatief is, betekent dit dat het PSA-gehalte in je bloed lager is dan 4 ng/mL. Voor patiënten tussen 50 en 75 jaar of met familieleden die aan prostaatkanker lijdt, wordt aangeraden om een test uit te voeren regelmatig.

De PROSTA-Check®-test is nauwkeurig en wordt al meer dan een jaar gebruikt. 10 jaar door professionals (ziekenhuizen, laboratoria) in het veld. Evaluatie rapporten laten een algemene overeenkomst zien van meer dan 87% [81,82 – 92,33**] met methoden waarnaar wordt verwezen. Hoewel deze test betrouwbaar is, kan vals-positief of vals negatieve resultaten konden worden verkregen.

**CI 95%: 95% Betrouwbaarheidsinterval