BABYCHECK-1 WB test uislag

Resultaten en aanbevelingen

Analyseren

Resultaat

Samenvatting

De test is positief
Er verschijnen twee gekleurde lijnen in hetonder de markeringen T (Test) en C (Controle). Dekleurintensiteit van de T-lijn kan duidelijker zijn dan deintensiteit van de C-lijn. De test is positief alshet hCG-niveau hoger is dan 25 IE/L en dat jezwanger bent.
Test is negatief
Er verschijnt slechts één gekleurde lijnonder de markering C (Controle). De test is negatiefwat aangeeft dat het hCG-niveau lager is dan 25 IE/L.
Ongeldig resultaat
Er verschijnt geen streepje of een gekleurd streepjeonder de markering T (Test) zonder enige lijn onder de markering C. In dit geval is de test negatief.In dit geval is het niet mogelijk om de test te interpreteren.de test te interpreteren, die als ongeldig moet worden beschouwd.Het wordt aanbevolen om de test te herhalen met een andereBABYCHECK-1® WB-test en een nieuw bloedmonster.