Gluten’alarm test uislag

Resultaten en aanbevelingen

Analyseren

Resultaat

Samenvatting

De test is positief
Er verschijnen twee gekleurde lijnen in hetonder de markeringenT (Test) en C (Controle). De kleurintensiteit van de Tlijn kan duidelijker zijn dan de intensiteit van de C-lijn. Ditresultaat betekent dat het bloedmonster anti-t-TG IgAtype antilichamen bevat en dat je een arts moet raadplegen.
Test is negatief
Er verschijnt slechts één gekleurde lijnonder de markering C (Controle). Dit resultaat betekent dat er geenanti-t-TG IgA type antilichamen zijn aangetoond in het bloedmonster.monster.
Ongeldig resultaat
Er verschijnt geen lijn onder de markering C. In dit geval is het niet mogelijk om de test te interpreteren.als ongeldig moet worden beschouwd. Het wordt aanbevolen omde test te herhalen met een andere GLUTEN’ALARM® -test meteen nieuw bloedmonster.