Onderzoek: Overgewicht per generatie


Op deze pagina staan de resultaten van een onderzoek, waarbij aan de hand van gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) is gekeken naar de trends op het gebied van overgewicht binnen verschillende leeftijdsgroepen.

De resultaten zijn als volgt ingedeeld:

  • Overgewicht per leeftijdsgroep

  • Toename van overgewicht per leeftijdsgroep

  • Verschillen tussen mannen en vrouwen in toename van overgewicht per leeftijdsgroep

Overgewicht per leeftijdsgroep

Om de trends op het gebied van overgewicht per leeftijdsgroep in kaart te brengen, hebben we de gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) m.b.t. de periode 1981 t/m 2019 voor de leeftijdsgroepen 4 tot 12 jaar, 12 tot 16 jaar, 16 tot 20 jaar, 20 tot 30 jaar, 30 tot 40 jaar en 50-plus apart geanalyseerd. 

Hieronder zijn de uitkomsten van deze analyse per leeftijdsgroep uitgewerkt.

Leeftijd: 4 tot 12 jaar

Begin jaren tachtig (1981 t/m 1985) leidde gemiddeld genomen 12,2 procent van de bevolking tussen de 4 en 12 jaar aan overgewicht. De laatste vijf jaar (2015 t/m 2019) ligt dit percentage met 12,2 procent precies gelijk. Binnen deze leeftijdsgroep is daarmee geen sprake van een toe- of afname.

Percentage met overgewicht bij leeftijd 4 tot 12 jaar:

Leeftijd: 12 tot 16 jaar

Begin jaren tachtig (1981 t/m 1985) leidde gemiddeld genomen 6,7 procent van de bevolking tussen de 12 en 16 jaar aan overgewicht. De laatste vijf jaar (2015 t/m 2019) ligt dit percentage met 13,1 procent een stuk hoger. Het percentage van de bevolking tussen de 12 en 16 jaar met overgewicht is hiermee sinds het begin van de jaren tachtig bijna verdubbeld (93,8 procent).

Percentage met overgewicht bij leeftijd 12 tot 16 jaar:

Leeftijd: 16 tot 20 jaar

Begin jaren tachtig (1981 t/m 1985) leidde gemiddeld genomen 5,7 procent van de bevolking tussen de 12 en 16 jaar aan overgewicht. De laatste vijf jaar (2015 t/m 2019) ligt dit percentage met 14,6 procent flink hoger. Het percentage van de bevolking tussen de 12 en 16 jaar met overgewicht is hiermee sinds het begin van de jaren tachtig met maar liefst 154,2 procent gestegen.

Percentage met overgewicht bij leeftijd 16 tot 20 jaar:

Leeftijd: 20 tot 30 jaar

Begin jaren tachtig (1981 t/m 1985) leidde gemiddeld genomen 14,8 procent van de 20’ers aan overgewicht. De laatste vijf jaar (2015 t/m 2019) ligt dit percentage met 30,0 procent ruim twee keer zo hoog. Het percentage van de twintigers met overgewicht is hiermee sinds het begin van de jaren tachtig met maar liefst 102,8 procent gestegen.

Percentage met overgewicht bij leeftijd 20 tot 30 jaar:

Bron: Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)

Leeftijd: 30 tot 40 jaar

Begin jaren tachtig (1981 t/m 1985) leidde gemiddeld genomen 26,2 procent van de 30’ers aan overgewicht. De laatste vijf jaar (2015 t/m 2019) ligt dit percentage met 42,8 procent een stuk hoger. Het percentage van de 30’ers met overgewicht is hiermee sinds het begin van de jaren tachtig met maar liefst 63,1 procent gestegen.

Percentage met overgewicht bij leeftijd 30 tot 40 jaar:

Bron: Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)

Leeftijd: 40 tot 50 jaar

Begin jaren tachtig (1981 t/m 1985) leidde gemiddeld genomen 36,9 procent van de 40’ers aan overgewicht. De laatste vijf jaar (2015 t/m 2019) ligt dit percentage met 53,2 procent een stuk hoger. Het percentage van de 40’ers met overgewicht is hiermee sinds het begin van de jaren tachtig met maar liefst 42,2 procent gestegen.

Percentage met overgewicht bij leeftijd 40 tot 50 jaar:

Bron: Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)

Leeftijd: 50+

Begin jaren tachtig (1981 t/m 1985) leidde gemiddeld genomen 47,4 procent van de 50-plussers aan overgewicht. De laatste vijf jaar (2015 t/m 2019) ligt dit percentage met 58,4 procent een stuk hoger. Het percentage van de 50-plussers met overgewicht is hiermee sinds het begin van de jaren tachtig met 24,5 procent gestegen.

Percentage met overgewicht bij leeftijd 50+:

Bron: Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)

Toename van overgewicht per leeftijdsgroep

In de analyse van de CBS-gegevens, met betrekking tot het percentage van de bevolking met overgewicht, is ook per leeftijdsgroep gekeken naar de procentuele toename van dit percentage. Hiervoor hebben we de gemiddelde percentages van begin jaren 80 (1981 t/m 1985) en de laatste vijf jaar (2015 t/m 2019) per leeftijdsgroep vergeleken.

Uit de analyse blijkt dat het percentage met overgewicht het hardst is toegenomen in de leeftijdsgroepen 12 tot 16 jaar (93,8 procent), 16 tot 20 jaar (154,2 procent) en 20 tot 30 jaar (102,8 procent). Het percentage nam minder hard toe in de leeftijdsgroepen 30 tot 40 jaar (63,1 procent), 40 tot 50 jaar (44,2 procent) en 50+ (23,4 procent). In de leeftijdsgroep 4 tot 12 jaar is het percentage van de bevolking met overgewicht precies gelijk gebleven.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Ook blijkt dat de stijging in percentages met overgewicht, in sommige leeftijdsgroepen flink verschilt tussen mannen en vrouwen.

In de leeftijdsgroep 20 tot 30 jaar is het verschil van de toename tussen mannen (64,0 procent) en vrouwen (170,8 procent) het grootst. 

De groep die het een-na-grootste verschil toont, is de leeftijdsgroep van 16 tot 20 jaar met een toename van 131,7 procent bij mannen en een toename van 184,0 procent bij vrouwen. 

De onderstaande afbeelding geeft de verschillen tussen mannen en vrouwen per leeftijdsgroep goed weer.

Procentuele toename van het percentage van de bevolking dat overgewicht heeft per leeftijdsgroep:

Bron: Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)