GEVEN JE HET INZICHT BINNENIN

Steeds meer mensen willen de controle over hun eigen gezondheid terugnemen. Met onze laboratoriumkwaliteit zelftests kun je het inzicht binnenin krijgen. Het succes van al onze klanten motiveert ons elke dag om mensen te blijven helpen gezonder te worden en elke dag op hun best te presteren.

Mentaal en fysiek. De keuze is aan jou!

Controleer eenvoudig al je cholesterolwaarden thuis of onderweg. De meter werkt op batterijen en is geschikt voor zowel professioneel als thuisgebruik.

Waarom zou ik de Cholesterolmeter gebruiken?
✔ Meet HDL, LDL, Triglyceriden, Totaal Cholesterol en de Cholesterolratio
✔ Extreem nauwkeurig met slechts een paar druppels bloed
✔ Direct resultaat en slechts 5 euro per test


Snelle resultaten met de Go-Keto Meter, On-Call GK Dual of On Call Extra. Alle apparaten hebben hun specifieke sterke punten. Of je nu snelle resultaten wilt, ketonen wilt meten of een apparaat wilt met achtergrondverlichting. We hebben het voor je.

Waarom zou ik Bloedglucosemeters gebruiken?
✔ Breed bereik
✔ Snelle resultaten
✔ Betrouwbaar en nauwkeurig

De kickstartset bevat alles wat je nodig hebt om je ketonen te meten en je keto-reis tot een succes te maken!

Waarom zou ik de Ketonenmeter gebruiken?
✔ Zeer nauwkeurige meting van bloedketonen
✔ Meet van 0.0 mmol/L ~ 8.0 mmol/L
✔ Makkelijk in gebruik
✔ Detecteert lage ketonewaarden in een vroeg stadium
✔ #1 Ketontest in Europa om de voortgang in ketose bij te houden!
✔ Aanbevolen door toonaangevende ketogene artsen, wetenschappers en coaches

Groot LCD-scherm, snelle, betrouwbare resultaten, draagbaar ontwerp, meet ook hematocriet. Het starterspakket bevat alles voor 10 tests. De Mission Plus is bedoeld voor professioneel gebruik.

Waarom zou ik de Hemoglobinemeter gebruiken?
✔ Voor hemoglobine en hematocriet
✔ Betrouwbaar en nauwkeurig met slechts een paar druppels bloed
✔ Bedoeld voor professioneel gebruik

De Glucose- en Ketonen Urine Teststrips bieden uitstekende kwaliteit en prijs voor professionals en consumenten. Ze meten zeer kleine pathologische afwijkingen of veranderingen, de resultaten worden binnen 1 of 2 minuten getoond.

De COVID-19 Sneltests zijn eenvoudig te gebruiken, zeer betaalbaar en nauwkeurig. De antigeentest geeft resultaten binnen 20 minuten. De serologische test via vingerprik geeft resultaten na 15 minuten. Beide zijn uitermate geschikt voor het testen van grote groepen mensen door professionals.

People increasingly want to take back the control of their own health. With our lab-quality self-tests, you can get the insight inside. the success of all our customers is what motivates us every day to continue helping people to become more healthy, performing at your best every single day.

Mentally and physically. The choice is yours!

Easily monitor all your cholesterol levels at home or when travelling. The meter is battery operated and is suitable for both professional and home use.

Why should I use the Cholesterol Meter?
✔ Measures HDL, LDL, Triglycerides, Total Cholesterol and Cholesterol-ratio
✔ Extremely accurate with just a few drops of blood
✔ Instant result and only 5 euro per tes


Fast results with the Go-Keto Meter, On-Call GK Dual or On Call Extra. All the devices have their specific strength. Whether you want results fast, measure ketones, or want a device that uses a backlight. We got you covered.

Why should I use Blood Glucose Meters?
✔ Wide range
✔ Fast results
✔ Reliable and accurate

The kickstart set contains everything you need to measure your ketones and make your keto journey a success!

Why should I use the Ketone meter?
✔ Highly accurate blood ketone measurement
✔ Measures from 0.0 mmol / L ~ 8.0 mmol / L
✔ Easy to use
✔ Detects low ketone values at an early stage
✔ #1 Ketone test in Europe to track progress in ketosis!
✔ Recommended by leading ketogenic doctors, scientists and coaches

Large LCD display, fast, reliable results, portable design, also measures hemotocrit. The starter pack contains everything for 10 tests. The Mission Plus is meant for professional use.

Why should I use Hemoglobin Meter?
✔ For hemoglobin and hematocrit
✔ Reliable and accurate with only a few drops of blood
✔ Meant for professional us

The Glucose and Ketone Urine strips for excellent quality and price for professionals and consumers. Measures very small pathological abnormalities or changes, results are shown within 1 or 2 minutes.

THe COVID-19 Rapid tests are easy to use, very affordable and accurate. The antigen test provides results within 20 minutes. The serological test by finger prick gives results after 15 minutes. Both are extremely suitable for testing large groups of people by professionals.

ONZE BESTSELLERS

OVER ONS

Ik geloof dat iedereen de mogelijkheid en de keuze heeft om het leven ten volle en in goede gezondheid te leven. Helaas weten velen niet hoe ze dat moeten doen of slagen ze er niet in de juiste keuzes te maken en eindigen met een leven vol chronische ziekten.

We geven je het inzicht binnenin.

LEES MEER!