WAARDOOR JE HET INZICHT KRIJGT IN

Mensen willen steeds meer de controle over hun eigen gezondheid terug. Het succes van al onze klanten is wat ons elke dag motiveert om mensen te blijven helpen gezonder te worden en elke dag op je best te presteren.

Mentaal en fysiek. De keuze is aan jou!

Controleer eenvoudig al uw cholesterolwaarden thuis of op reis. De meter werkt op batterijen en is geschikt voor zowel professioneel als thuisgebruik.

Waarom zou ik de cholesterolmeter gebruiken?
✔ Meet HDL, LDL, triglyceriden, totaal cholesterol en cholesterolverhouding.
✔ Uiterst nauwkeurig met slechts een paar druppels bloed
✔ Direct resultaat en slechts 5 euro per keer.


Snelle resultaten met de Go-Keto Meter, On-Call GK Dual of On Call Extra. Alle apparaten hebben hun specifieke kracht. Of u nu snel resultaten wilt, ketonen wilt meten of een apparaat wilt dat een achtergrondverlichting gebruikt. Wij hebben u gedekt.

Waarom zou ik bloedglucosemeters gebruiken?
✔ Wide range
✔ Snelle resultaten
✔ Betrouwbaar en nauwkeurig

De kickstart set bevat alles wat je nodig hebt om je ketonen te meten en je keto reis tot een succes te maken!

Waarom zou ik de Ketonmeter gebruiken?
✔ Highly accurate blood ketone measurement
✔ Zeer nauwkeurige bloedketonmeting
✔ Meet van 0,0 mmol / L ~ 8,0 mmol / L
✔ Gebruiksvriendelijk
✔ Detecteert lage ketonwaarden in een vroeg stadium
✔ #1 Ketonentest in Europa om vooruitgang in ketose te volgen!
✔ Aanbevolen door vooraanstaande ketogene artsen, wetenschappers en coaches

Groot LCD-scherm, snelle, betrouwbare resultaten, draagbaar ontwerp, meet ook hemotocriet. Het startpakket bevat alles voor 10 tests. De Mission Plus is bedoeld voor professioneel gebruik.

Waarom zou ik de hemoglobinemeter gebruiken?
✔ Voor hemoglobine en hematocriet
✔ Betrouwbaar en nauwkeurig met slechts een paar druppels bloed
✔ Bedoeld voor professioneel gebruik

De Glucose en Keton Urine strips voor uitstekende kwaliteit en prijs voor professionals en consumenten. Meet zeer kleine pathologische afwijkingen of veranderingen, resultaten worden binnen 1 of 2 minuten getoond.

De COVID-19 sneltests zijn gemakkelijk te gebruiken, zeer betaalbaar en nauwkeurig. De antigeentest geeft binnen 20 minuten resultaten. De serologische test via een vingerprik geeft resultaten na 15 minuten. Beide zijn uitermate geschikt voor het testen van grote groepen mensen door professionals.

People increasingly want to take back the control of their own health. With our lab-quality self-tests, you can get the insight inside. the success of all our customers is what motivates us every day to continue helping people to become more healthy, performing at your best every single day.

Mentally and physically. The choice is yours!

Easily monitor all your cholesterol levels at home or when travelling. The meter is battery operated and is suitable for both professional and home use.

Why should I use the Cholesterol Meter?
✔ Measures HDL, LDL, Triglycerides, Total Cholesterol and Cholesterol-ratio
✔ Extremely accurate with just a few drops of blood
✔ Instant result and only 5 euro per tes


Fast results with the Go-Keto Meter, On-Call GK Dual or On Call Extra. All the devices have their specific strength. Whether you want results fast, measure ketones, or want a device that uses a backlight. We got you covered.

Why should I use Blood Glucose Meters?
✔ Wide range
✔ Fast results
✔ Reliable and accurate

The kickstart set contains everything you need to measure your ketones and make your keto journey a success!

Why should I use the Ketone meter?
✔ Highly accurate blood ketone measurement
✔ Measures from 0.0 mmol / L ~ 8.0 mmol / L
✔ Easy to use
✔ Detects low ketone values at an early stage
✔ #1 Ketone test in Europe to track progress in ketosis!
✔ Recommended by leading ketogenic doctors, scientists and coaches

Large LCD display, fast, reliable results, portable design, also measures hemotocrit. The starter pack contains everything for 10 tests. The Mission Plus is meant for professional use.

Why should I use Hemoglobin Meter?
✔ For hemoglobin and hematocrit
✔ Reliable and accurate with only a few drops of blood
✔ Meant for professional us

The Glucose and Ketone Urine strips for excellent quality and price for professionals and consumers. Measures very small pathological abnormalities or changes, results are shown within 1 or 2 minutes.

THe COVID-19 Rapid tests are easy to use, very affordable and accurate. The antigen test provides results within 20 minutes. The serological test by finger prick gives results after 15 minutes. Both are extremely suitable for testing large groups of people by professionals.

Over ons

Ik geloof dat iedereen de mogelijkheid en de keuze heeft om ten volle en in goede gezondheid te leven. Helaas weten velen niet hoe dat moet of maken niet de juiste keuzes en eindigen met een leven vol chronische ziekten.

Je het inzicht geven binnenin.

Lees meer!